กุมภาพันธ์ 24, 2020

Topplayมีคนยืนยันเรื่องคณิตศาสตร์บ้างไหม?

หากข้อตกลงหรือการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ธุรกิจตกอยู่ในอันตรายก็ไม่ได้เป็นเรื่องฉลาดที่จะทำข้อตกลง – มันโง่ นักธุรกิจที่เร็วที่สุดและฉลาดที่สุดจะทิ้งข้อตกลงนั้นไว้กับคนอื่นที่กำลังพยายามแก้ปัญหาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและจะมารับในราคาที่ต่อรอง ความขยันเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ บริษัท ดำเนินการในช่วงเวลาที่ทำสัญญาเพื่อซื้อ บริษัท อื่นและวันที่ปิดการขาย Topplayนี่เป็นโอกาสของ บริษัท ที่จะทำให้แน่ใจว่าจะได้รับสิ่งที่ตกลงซื้อ ด้วยความเอร็ดอร่อยและค่าใช้จ่ายมากมายทีมงานตรวจสอบสถานะ (โดยทั่วไปเป็นการรวมกันของผู้บริหารของ บริษัท ที่ได้รับความช่วยเหลือจากพรสวรรค์ราคาสูงจาก บริษัท บัญชีขนาดใหญ่ 5 แห่ง) ถูกส่งไปนับสินค้าคงคลังตรวจสอบบัญชีตรวจสอบยอดเงินสดและลูกหนี้ ข้อตกลงก็โอเค