ตุลาคม 5, 2019

เรียนรู้วิธีการรักษาความเร็ว

ในส่วนที่สี่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรักษาความเร็วเพื่อที่คุณจะไม่ได้ลงเอยด้วยของเล่น “.5!” เราคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เรื่องเล่าและเรื่องราวการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ความปราณี กระดานคะแนนที่วัดกิจกรรม, วิธีการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงิน, ความสำคัญที่สำคัญของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์, วิธีการจัดระเบียบทุกอย่างและผลที่ตามมาของการไม่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า