ธันวาคม 5, 2019

เรายังคงรบกวนเขาด้วยคำถาม

เขากำลังยุ่งอยู่กับการทำงานและกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของธุรกิจของเขาที่เขาไม่ได้ถามตัวเองว่าธุรกิจอื่น ๆ ที่เขาอาจจะอยู่เมื่อเราเริ่มต้นเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองที่เขาทำหน้าที่เขารู้สึกไม่สบายใจ ณ จุดหนึ่งอุทาน “ฉันมาที่นี่เพื่อหาวิธีอยู่ในธุรกิจไม่พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมือง” เรายังคงรบกวนเขาด้วยคำถามจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ระเบิด “เมืองที่ฉันรับใช้เป็นหลุมนรกเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นและผู้คนที่ไม่มีความสุข”