ธันวาคม 6, 2019

สิ่งที่ตามมาในอดีตมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดอาชญากรรม

คำถาม: ในอดีตมีอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร
คำตอบ: การเพิ่มขึ้นของการติดตั้งสัญญาณเตือนขโมย
คำถาม: คุณต้องติดตั้งสัญญาณเตือนขโมย?
คำตอบ: ยานพาหนะและช่างเทคนิค
คำถาม: บริษัท ของชายคนนี้มีอะไรอยู่แล้ว?
วันนี้เขาออกจากธุรกิจเสาอากาศและเข้าสู่ธุรกิจสัญญาณกันขโมยด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่และให้ผลกำไร