พฤศจิกายน 21, 2019

วงจรชีวิตต่อไปคืออะไร?

วงจรชีวิตต่อไปคืออะไร?
ในปี 1996 เรย์มอนด์สมิ ธ ประธาน Bell Atlantic กล่าวในการกล่าวว่ากระบวนการดูดซับเทคโนโลยีปฏิวัติใช้เวลาประมาณสามสิบปีและมาในสี่ขั้นตอน:
1. การประดิษฐ์ตัวเอง
เทคโนโลยีที่เปิดใช้งานคีย์มาบรรจบกันเพื่อกระจายการประดิษฐ์
3. ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่เปลี่ยนความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีให้เป็นวิธีใหม่ในการสื่อสาร
4. โมเดลธุรกิจปรากฏว่าการลงทุนโดยตรงและความสามารถในการสร้างสรรค์ช่องทางในการให้บริการแก่ตลาดที่ไม่ต้องการ