ธันวาคม 26, 2019

มีทักษะมากขึ้นในการคาดการณ์

นอกเหนือจากความสามารถในการคาดการณ์ความสามารถในการมองเห็นแนวโน้มต่อหน้าคนอื่นเป็นอาวุธสำคัญที่จะเก็บไว้ในคลังแสงของคุณหากคุณต้องการคิดเร็วกว่าการแข่งขันของคุณ ในอดีตธุรกิจที่มีการเสพติดเรื้อรังในการวิจัยและการมุ่งเน้นกลุ่มมีการตีบอลเฉลี่ยเมื่อพูดถึงการมองเห็นแนวโน้มและการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำงานสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นและการสร้างและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ พวกเขาเข้าใจผิด