ตุลาคม 17, 2019

บริษัท Topplay ที่เร็วที่สุดในโลก

ลองนึกภาพสักครู่ถึงความตื่นเต้นในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่การเมืองและการวางอุบายของวังเป็นเรื่องของอดีตและความคิดที่ดีที่สุดก็คือชัยชนะอย่างแท้จริง องค์กรแบบนี้จะเร็วกว่าคู่แข่งมาก ในส่วนนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่า บริษัท ที่เร็วที่สุดในโลกคิดเร็วแค่ไหนเนื่องจากความสามารถในการ:
•คาดการณ์
•แนวโน้ม จุด
•ใส่ความคิดทุกอย่างผ่าน “เครื่องบด”
•ชนะความคิดที่ดีที่สุด