ธันวาคม 9, 2019

คุณสูญเสียความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเป็น

คำถามที่แท้จริงคือ: คนฉลาดที่หลายคนอาจจะอธิบายว่าเป็นถนนเข้าใจไม่ได้เห็นศักยภาพก่อนหน้านี้ได้อย่างไร เขายุ่งอยู่กับการทำงานในธุรกิจของเขาและสำหรับธุรกิจของเขาที่เขาหยุดสังเกตโลก เมื่อคุณหยุดมองคุณสูญเสียความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเป็น การสังเกตชีวิตประจำวันและสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคุณและ บริษัท ของคุณอาจมีบทบาทสำคัญนั้นสำคัญเกินกว่าที่จะถูกมองว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร