ตุลาคม 22, 2019

คุณจะเลือกปลายทางที่ถูกต้องได้อย่างไร?

คุณจะเลือกปลายทางที่ถูกต้องได้อย่างไร? คุณจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นผลลัพธ์ผลลัพธ์และผลลัพธ์ล่วงหน้า การทดลองจากนัก conomist ที่มีชื่อว่า “Garbage In-Garbage Out: การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจความแม่นยำของการคาดการณ์ของ Dustmen” ทำให้ความต้องการในการคาดหวังในมุมมอง