กันยายน 30, 2019

การออกสู่ตลาดเร็วกว่าใคร ๆ

H & M. ร้านขายเสื้อผ้าโดยเฉลี่ยของพวกเขาเต้นที่ที่ว่าง Gap เฉลี่ยมากกว่าล้านดอลลาร์ต่อปี ทั่วโลกพวกเขาขายเสื้อผ้ามากกว่าล้านเครื่องต่อวันและเติบโตอย่างรวดเร็วไปยังสถานที่มากกว่า 600 แห่ง พวกเขาท้าทายภูมิปัญญาดั้งเดิมในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่พวกเขา “เอาชนะ” ช่องว่างด้วยการอยู่ใต้เรดาร์และออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคนอื่น