ตุลาคม 7, 2019

การอดอาหารไม่ได้หมายความว่าต้องเคลื่อนไหวเร็ว

ในระหว่างการวิจัยของเราสำหรับหนังสือเล่มนี้เราค้นพบว่าการอดอาหารไม่ได้หมายความว่าต้องเคลื่อนไหวร่างกายเร็ว (Steve Case ของ AOL, Stuart Hornery ของ Lend Lease และ Lowry Mays ของ Clear Channel ล้วนเป็นเป็ดที่ค่อนข้างผ่อนคลาย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพศ (ส่วนใหญ่ของทีมผู้บริหารของ บริษัท ที่เราศึกษาคือผู้หญิง) อายุเชื้อชาติ (Sa Beer Bhatia ผู้ก่อตั้ง Hotmail เป็นผู้อพยพในช่วงกลางทศวรรษที่ยี่สิบ) หรือภูมิหลังทางการศึกษา (มหาเศรษฐี Telepizza หลายคนไม่เคยจบมัธยมปลาย)