ตุลาคม 1, 2019

การมองเห็นเพิ่มเติมและชัดเจนขึ้นและบทบาทของนวัตกรรมในด้านความเร็ว

Hotmail เรื่องราวผู้อพยพ rags-to-riches ที่รวดเร็วมาก จากแนวคิดที่ดีสู่ลูกค้า 20 ล้านคนและราคาขาย 400 ล้านดอลลาร์ภายในยี่สิบสองเดือน ผู้ก่อตั้ง บริษัท Sabeer Bhatia ให้บทเรียนในการมองเห็นเพิ่มเติมและชัดเจนขึ้นและบทบาทของนวัตกรรมในด้านความเร็ว