กันยายน 17, 2019

TOPPLAY ความเร็วที่รับรู้สามารถสอนได้

เราใช้เวลายี่สิบปีที่ผ่านมานำลูกค้าที่ปรึกษาระหว่างประเทศของเราไปสู่ศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ตามวิธีที่เราได้ดูในฐานะ บริษัท ที่สามารถคิดและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทำให้คู่แข่งของพวกเขากินฝุ่น ในที่สุดเราก็รู้ว่าสามารถสอนความเร็วได้ คนส่วนใหญ่ในการเตรียมตัวสำหรับการเขียนหนังสือเกี่ยวกับความเร็วจะเขียนสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาเชื่อว่าอนุญาตให้ผู้คนและ บริษัท topplayสามารถย้ายได้อย่างรวดเร็วจากนั้นออกเดินทางเพื่อค้นหาหลักฐานยืนยัน