กันยายน 18, 2019

เรื่องราวนั้นบอกเป็นนัยๆมากขึ้นค่ะ

เรื่องนี้ก็บ่งบอกว่าสิ่งต่างๆมากขึ้น นั่นคือ, ถ้าเราไม่ได้ใช้,และอยู่ในดุลพินิจของตนเอง เรารีบพุ่งเป้าไปที่ที่ระดับต่ําอย่างรวดเร็วและบูชาวัสดุที่อยู่ด้านล่างของเรา ในกรณีนี้ เป็นสัตว์ที่สร้างสรรค์ที่นําสัญชาตญาณของสัตว์ของเราในทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ เรื่องราวHavezในอดีตควรทําให้แน่ใจว่าผู้คนในสมัยโบราณรู้สึกในทัศนคติของเราต่อพฤติกรรมอารยธรรมในสถานการณ์ที่ไม่มีกฎเพื่อเพิ่มและยกระดับระดับของเรา