ตุลาคม 4, 2019

ในส่วนที่สองคุณจะค้นพบวิธีการดับโครงสร้างราชการที่เข้มงวดค่าของพอร์ตการสับเปลี่ยนความจำเป็นในการประเมินทุกอย่างใหม่อย่างต่อเนื่องและวิธีการจับคู่การตัดสินใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เราค้นพบว่าการทำตลาดได้เร็วกว่าคนอื่นนั้นเป็นเรื่องง่าย มันเป็น “การกระแทกความเร็ว” บริษัท ส่วนใหญ่ได้สร้างขึ้นเพื่อชะลอพวกเขาลง ในส่วนที่สามคุณจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการละทิ้งวิสัยทัศน์และภารกิจแบบดั้งเดิมและวิธีการเปิดตัวสงครามครูเสดความต้องการที่สำคัญในการเป็นเจ้าของความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณวิธีการทำให้ผู้ค้าและซัพพลายเออร์ดำเนินงานตามตารางเวลา และวิธีสร้างวงกลมที่มีคุณธรรม