พฤศจิกายน 25, 2019

หาว่าธุรกิจอยู่ตรงไหนในตอนนี้

หากคุณต้องการทราบว่านวัตกรรมและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะอยู่ในธุรกิจของคุณให้คิดว่าธุรกิจอยู่ตรงไหนในขณะนี้และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเคลื่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป โอกาสเป็นสิ่งเดียวกันที่จะเกิดขึ้นและมีโอกาสเดียวกันที่จะนำเสนอซึ่งต้องเผชิญกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ย้ายจากวงจรชีวิตหนึ่งไปยังอีก ประวัติศาสตร์อยู่ข้างคุณ