มกราคม 8, 2020

มือที่มองไม่เห็นของนักการเมืองสร้างผลกระทบอย่างมาก

โปรแกรมควบคุม LED ของรัฐบาลได้รวมความเสียหายทางกฎหมายและความคิดริเริ่มเชิงนโยบายทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จากปัญหาการจ้างงานนโยบายภาษีความรับผิดและสิ่งจูงใจทางหนีมือที่มองไม่เห็นของนักการเมืองทำให้เกิดผลกระทบอย่างมาก COMPETITOR-LED DRIVERS นั้นง่ายที่สุดในการจินตนาการเพราะผู้บริหารธุรกิจใช้พลังงานเกือบทั้งหมดในการพยากรณ์ถามว่า “เกิดอะไรขึ้น” เกี่ยวกับผู้ท้าทาย แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็สร้างผลกระทบโดยเฉพาะผู้เข้าใหม่ที่มักจะไม่ได้รับอานม้ากับข้อ จำกัด เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่ง ขณะที่คุณกำลังอ่านและค้นคว้าข่าวบนอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์และนิตยสารอย่าลืมถามตัวเองด้วยว่าในที่สุดสิ่งที่ฉันกำลังอ่านจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?