พฤศจิกายน 12, 2019

โอกาสที่ดีมันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

กลายเป็นหนังประวัติศาสตร์ หาเวลาอ่านอย่างจริงจังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โอกาสที่ดีมันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าในช่วงปีแรก ๆ ของห้างสรรพสินค้าศตวรรษที่ยี่สิบฆ่าพ่อค้าทั่วไปในท้องถิ่น จากนั้นในปี 1970 ห้างสรรพสินค้าต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขากับห้างสรรพสินค้าและเคาน์เตอร์