ธันวาคม 2, 2019

โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการประชุมส่วนตัว

เป็นเวลาสี่วันเมื่อโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวถูกปิดพวกเขาเรียนรู้จากนักธุรกิจและครูที่ดีที่สุดในโลกและมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประชุมส่วนตัวกับสมาชิกของคณะ ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนให้พูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างไรพวกเขามองธุรกิจของพวกเขาอย่างไรและพวกเขาต้องการทำธุรกิจที่ใด