พฤศจิกายน 18, 2019

ส่วนโค้งธุรกิจทุกประเภทถูกคุกคามโดยTopplay dot coms

ในปี 1980 ห้างสรรพสินค้าและเคาน์เตอร์สไตล์ปี 1970 ถูกคุกคามโดยนักฆ่าประเภทและร้านค้ากล่องใหญ่ ตอนนี้หมวดธุรกิจทั้งหมดถูกคุกคามโดยTopplay dot coms การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังขับเคลื่อนแบบเดียวกันนั่นคือค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อชุมชนและการค้า ครั้งแรกห้างสรรพสินค้าถูกสร้างขึ้นมาโดยการปฏิวัติทางรถไฟ (การขนส่งสินค้าจำนวนมากสามารถทำให้ราคาขายของสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลงราวหนึ่งในยี่สิบของระดับเดิม)