ธันวาคม 24, 2019

พิจารณาข้อดีของห้องสมุดฟรี

ใครคือคู่แข่งรายใหม่? Amazon.com? Nope ปีคือ 1,854 และคู่แข่งคือ … ห้องสมุดฟรี ผู้จำหน่ายหนังสือมีสิทธิ์ที่จะตื่นตกใจทุกครั้ง พิจารณาข้อดีของห้องสมุดฟรี:
•พวกเขาได้รับเงินทุนสาธารณะและฟรีสำหรับผู้ใช้
•พวกเขาเปิดให้ทุกคน
•พวกเขามีหนังสือทุกเล่มและวารสาร
•พวกเขาเก็บหนังสือและยืมพวกเขาเมื่อคุณต้องการ ตอนนี้ให้พิจารณาธุรกิจหนังสือในขณะนี้:
•หนังสือมีราคาแพง
•หากคุณเป็นเจ้าของหนังสือคุณต้องเก็บหนังสือเหล่านั้น