ธันวาคม 3, 2019

พวกเขาถูกกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจ

สองสามวันแทนที่จะจัดการกับพนักงานที่ล่าช้า, ข้อมูลไม่ดี, ผู้ขายที่ไม่ช่วยเหลือและซัพพลายเออร์, และบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้พวกเขาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงบันดาลใจและคาดหวังสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ชายคนหนึ่งไม่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเราพบกันที่การประชุมหนึ่งในอินโดนีเซียเป็นเจ้าของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์