กันยายน 13, 2019

ทำมากขึ้นด้วยน้อยลงและทำได้เร็วขึ้น

มนต์ใหม่คือ “ทำอะไรให้น้อยลงและทำเร็วขึ้น” ใครก็ตามที่ไม่สามารถทำได้ก็จะมีขนาดที่เหมาะสมทันทีที่ออกจากประตู ข่าวร้ายสำหรับบางคนคือเราเป็นโลกที่หมกมุ่นอยู่กับความเร็วอย่างสมบูรณ์ ข่าวดีสำหรับทุกคนพร้อมที่จะยอมรับความเร็วคือหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีคิดและเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าคู่แข่ง และการที่เร็วกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะหมดลมหายใจ มันหมายถึงการฉลาดขึ้น