กันยายน 12, 2019

ช่องข่าวการเงินและธุรกิจ

ช่องข่าวทางการเงินและธุรกิจเต็มไปด้วยเรื่องราวที่อธิบายถึงการขึ้นครองราชย์ของ บริษัท อย่างรวดเร็วพร้อมด้วยรายละเอียดกราฟิกที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำให้คู่แข่งที่เคลื่อนไหวช้าลงได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณรู้ว่าความจริงใหม่ – มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่กินสิ่งเล็ก มันเร็วที่กินช้า ทุกอย่างกำลังเคลื่อนย้ายไปมารวมถึงคุณไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม แต่มันกำลังจะได้เร็วขึ้นเท่านั้น