ธันวาคม 16, 2019

ผู้นำหรือผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพทุกคนมักถามคำถาม “เกิดอะไรขึ้น” ที่จะไม่ขอให้พวกเขาถือว่าความต่อเนื่องของปัจจุบันและเผยให้เห็นผู้นำหรือผู้จัดการไร้เดียงสาอย่างยิ่ง การวางแผนสถานการณ์เป็นแบบฝึกหัดเชิงสถาบันในการคิดล่วงหน้า คนกลุ่มเล็ก ๆ จาก บริษัท มารวมตัวกันและถามคำถามว่า “เกิดอะไรขึ้น” และสร้างชุดของการตอบสนองเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่เป็นไปได้ มันเรียกร้องให้คนที่มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ ภายในองค์กรเริ่มคิดอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่