ตุลาคม 24, 2019

ความคาดหวังเป็นเรื่องธรรมชาติ

พวก garbagemen ทำงานได้ดีขึ้นในการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักเรียนของ Oxford การรู้ว่าสิ่งที่จะมีลักษณะเป็นล่วงหน้าสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ความคาดหวังเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนทำมันทุกวัน เราคาดการณ์ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเมื่อเราตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ แม่และพ่อคาดการณ์ความต้องการด้านการขนส่งของครอบครัวเมื่อตัดสินใจซื้อรถยนต์คันไหน