พฤศจิกายน 27, 2019

การศึกษาทั้งหมดของฉันได้รับในระบบฐานความรู้

การศึกษาทั้งหมดของฉันได้รับในระบบฐานความรู้ คุณได้รับการสอนสิ่งต่าง ๆ คุณเรียนรู้ทุกสิ่งจากหนังสือและเมื่อถึงเวลาสอบคุณต้องทำซ้ำ เมื่อฉันถูกขอให้เขียนรายงานฉบับแรกฉันอ่านหนังสือทุกเล่มในหัวเรื่องและเขียนใหม่ทั้งหมด เมื่อฉันได้เกรดต่ำอาจารย์อธิบายว่าจุดประสงค์ของการเขียนบทความคือการเพิ่มเนื้อหาความรู้ไม่ใช่การสำรอกซ้ำ ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ Bhatia ตัดสินใจไม่ยอมรับสิ่งใดตามที่เสนอและตั้งคำถามทุกอย่าง