กันยายน 26, 2019

พวกเขาหาวิธีที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เป็นไปไม่ได้

ประการที่สองพวกเขาพิสูจน์ความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง ในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบวิธีที่เป็นไปไม่ได้ในการสร้างนวัตกรรมให้เป็นระบบ ผลลัพธ์หรือไม่ บริษัท ที่ย้ายจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สี่รายนั่งอยู่รอบ ๆ หุ้นซื้อขายตารางเดียวไปยัง บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก