ตุลาคม 25, 2019

พวกเขาย้ายตู้ไปทั่วประเทศด้วยรถตู้เย็น

เรายังคาดหวังว่าจะมีวันไหนที่สำนักงานของเราขึ้นอยู่กับความไม่พอใจหรือความเป็นมิตรของการทักทายตอนเช้าของเจ้านาย บางคนคาดว่าจะดีกว่าคนอื่นในระดับที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในปี 1953 C. A. Swanson and Sons ผู้ผลิตสัตว์ปีกติดกับไก่งวงแช่แข็ง 260 ตันและห้องเก็บไม่เพียงพอ พวกเขาย้ายตู้ไปทั่วประเทศด้วยรถตู้เย็น