มีนาคม 24, 2020

ประกาศเกี่ยวข้องกับการหมุนมากกว่าการปฏิบัติและความเชื่อ

เหตุผลที่ผู้จัดการและผู้บริหารธุรกิจหลายคนไม่สามารถสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดที่ได้รับคือเพราะพวกเขาประสบกับ “รูปแบบเผด็จการ” มีซ้ำซากหลายร้อยคนที่ยืนยันถึงความจริงที่ว่า บริษัท นั้นดีเท่ากับทุนมนุษย์และผู้นำธุรกิจคนหนึ่งหลังจากนั้นอีกคนหนึ่งอ้างว่าเหตุผลเดียวที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จคือคนที่มีความสามารถรอบตัว ในความเป็นจริงการประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการหมุนมากกว่าการปฏิบัติและความเชื่อ จนกว่าผู้จัดการจะได้รับความเชื่อที่เข้าใจผิดว่ามีเพียงพวกเขาหรือลูกน้องเท่านั้นที่สามารถมีความคิดที่ได้รับการดลใจหรือความคิดของพวกเขาจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีทางที่องค์กรจะสามารถคิด …