กุมภาพันธ์ 15, 2020

นิตยสาร Forbes ในเรื่องแผนธุรกิจ

ในคอลัมน์ของนิตยสาร Forbes เกี่ยวกับแผนธุรกิจ Guy.Kawasaki ผู้ร่วมก่อตั้ง Garage.com และผู้เขียนกฎสำหรับนักปฏิวัติเขียนว่าผู้ประกอบการไม่ควรใช้คณิตศาสตร์จีนในแผนของพวกเขา “คณิตศาสตร์จีน” คาวาซากิอธิบาย “คือเมื่อคุณเรียกใช้ประชากร 1.4 พันล้านคนของจีนในแผนของคุณโดยการคาดการณ์: หากเราประสบความสำเร็จในการหาประชากรเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เพื่อซื้อเครื่องมือของเราเราจะประสบความสำเร็จอย่างมาก”