มกราคม 7, 2020

ตัวขับ LED แบบทุนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน

ตัวขับ LED แบบทุนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยนักลงทุนสถาบันและการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในมาตรฐานของการปฏิบัติงาน EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่ได้อยู่บนริมฝีปากของพวกเราส่วนใหญ่เมื่อทศวรรษที่แล้วและความคิดในการจ่ายเงิน $ 12,000 ต่อลูกค้าสำหรับการซื้อกิจการ (Vodafone ในข้อตกลงล่าสุด) ไม่เคยได้ยินมาก่อน พิจารณาคู่แข่งทางอินเทอร์เน็ตที่มีการซื้อขายใหม่จำนวน 500 รายพร้อมกับหีบสงครามที่ล้นและไม่มีความต้องการในการทำกำไรในไตรมาสปัจจุบัน