กันยายน 24, 2019

คุณไม่สามารถวิจัยและเขียนจากบันทึกสาธารณะอย่างเพียงพอ

ความเกี่ยวข้อง – บริษัท ที่เราเลือกต้องมีบทเรียนสอนหรือรูปแบบธุรกิจที่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ได้ การเข้าถึง – คุณไม่สามารถวิจัยและเขียนจากบันทึกสาธารณะอย่างเพียงพอ หากเราไม่สามารถเจาะลึก บริษัท และเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักเราก็ไม่ได้รวมพวกเขา