เมษายน 17, 2020

จากผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการหลักทั้งสามในปี 2562 ใครที่ได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด?

China Unicom ประกาศข้อมูลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2019 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนข้อมูลการดำเนินงานของ China Unicom ไม่ดีขึ้นมาก แต่ยังคงแนวโน้ม “”ลดลง”” ต่อไป ในเดือนธันวาคมจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของ China Unicom ลดลง 2.878 ล้านรายและจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานคงที่ลดลง 975,000 ราย สำหรับการเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ China Unicom ลดลง 856,000 รายในเดือนพฤศจิกายนและจำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์โทรศัพท์พื้นฐานลดลง 100,000 ราย จากมุมมองนี้แนวโน้ม “”ลดลง”” ยังไม่ได้ปลดเปลื้อง แต่เสื่อมโทรมลง

ข้อมูล China Telecom

ไชน่าเทเลคอมได้เปิดตัวข้อมูลการดำเนินงานสำหรับเดือนธันวาคม 2019 ในช่วงเดือนดังกล่าวจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไชน่าเทเลคอมเพิ่มขึ้น 1.18 ล้านรายและจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งหมดอยู่ที่ 335.5 ล้าน ในหมู่พวกเขาจำนวนผู้ใช้ไชน่าเทเลคอม 4G เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านคนต่อเดือนและจำนวนผู้ใช้ 4G ทั้งหมดคือ 28124 ล้านคน ในแง่ของบริการบรอดแบนด์ผ่านสายมีจำนวนผู้ใช้บรอดแบนด์ผ่านสายของไชน่าเทเลคอมลดลง 620,000 คนต่อเดือนและจำนวนผู้ใช้บรอดแบนด์ผ่านสายมีมากถึง 153.13 ล้านคน ในเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 จำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ผ่านสายทั้งหมดของไชน่าเทเลคอมและ บริษัท แม่ของไชน่าเทเลคอมเท่ากับ 180 ล้านคน

China Mobile Data

ข้อมูลการดำเนินงานของ China Mobile ในเดือนธันวาคม 2019 ในเดือนนั้นสมาชิกมือถือของ China Mobile เพิ่มขึ้นสุทธิ 3.732 ล้านรายคิดเป็นมูลค่ารวม 950277 ล้าน ในเดือนนี้ผู้ใช้บริการ 4G ของ China Mobile เพิ่มขึ้นสุทธิ 4.985 ล้านรายคิดเป็นจำนวน 758.14 ล้านคน มีการลดลงสุทธิของสมาชิกเคเบิลบรอดแบนด์ 609,000 รายรวมเป็น 187,041 ล้านคน

ณ สิ้นปี 2562 ไชน่าโมบายมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 950 ล้านคนเพิ่มขึ้น 25.208 ล้านคนในปีนั้นไชน่าเทเลคอม 336 ล้านคนเพิ่มขึ้น 32.57 ล้านคนในปีนั้นไชน่ายูนิคอม 318 ล้านคนเพิ่มขึ้น 3.439 ล้านคนในปีนั้น ตัวอย่างเช่นในแง่ของจำนวนผู้ใช้ 4G หรือการเติบโตของผู้ใช้ 4G นั้น China Unicom อยู่ที่ด้านล่าง

สมาชิก 4G ของ China Unicom มีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันสามเดือนในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วโดยลดลงสุทธิ 2.61 ล้าน 856,000 และ 2.788 ล้านรวม 6.254 ล้าน ในทางตรงกันข้าม China Mobile มียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้น 3.732 ล้านคนในหนึ่งเดือนในเดือนธันวาคมซึ่งสูงกว่ายอดรวมของ China Unicom สำหรับปีนี้

ในแง่ของผู้ใช้ 4G ไชน่าโมบายมีถึง 758 ล้านคนคิดเป็น 79.8% โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 45.364 ล้านไชน่าเทเลคอมมี 281 ล้านคนมีอัตราการเจาะ 83.8% และเพิ่มขึ้นสุทธิ 38.81 ล้านคนไชน่ายูนิคอมมีเพียง 254 ล้านคนมีอัตราการเจาะ 79.7% เพิ่มขึ้นสุทธิ 33.841 ล้าน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดหรือผู้ใช้ 4G ไม่ว่าจะเป็นจำนวนรวมหรือแนวโน้มการเติบโต China Unicom ได้ลดลง

ในหน้าของการเร่งและลดค่าธรรมเนียมความอิ่มตัวของตลาดการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและการลดลงของการจ่ายเงินปันผล 4G อย่างต่อเนื่องไชน่ายูนิคอมระบุว่าจะยึดมั่นในการดำเนินงานที่แตกต่างและบนอินเทอร์เน็ตควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ใช้อย่างเข้มงวด สงครามราคาปกป้องคุณค่าของ บริษัท และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพสูงอย่างแข็งขัน

China Mobile เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาฟรี แต่ข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2019 พวกเขาเริ่มคิดค่าบริการการติดตั้งบรอดแบนด์และค่าธรรมเนียมการว่าจ้างประมาณ 100 หยวนต่อผู้ใช้ใหม่และแพ็คเกจไม่เกิน 58 หยวนไม่มีบรอดแบนด์ฟรีอีกต่อไป . การเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้จะมีผลโดยตรงต่อข้อมูลตลาด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ China Mobile มีจำนวน 187 ล้านคนลดลงสุทธิ 609,000 คนในเดือนนี้ นี่คือการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ China Mobile ประกาศข้อมูลการดำเนินงานบรอดแบนด์ในต้นปี 2016

จำนวนสมาชิก China Mobile บรอดแบนด์ที่ได้รับการบันทึกไว้ในปัจจุบันยังคงกลับมาจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 55.029 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบสี่ปี ในทางตรงกันข้ามบรอดแบนด์ของ China Unicom ปัจจุบันมีเพียง 83.487 ล้านลดลงสุทธิ 2.598 ล้านปีก่อนขณะที่ China Telecom ปัจจุบันมีผู้ใช้บรอดแบนด์ 153 ล้านคน แต่การเติบโตอ่อนแอเพียง 7.34 ล้านคนในปีที่แล้วและลดลง 620,000 คนในเดือนธันวาคม คน

เพื่อตอบสนองความต้องการของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไชน่าโมบายไชน่าเทเลคอมและไชน่ายูนิคอมระบุว่าพวกเขาจะยังคงเพิ่มการก่อสร้างเครือข่าย 5G และมุ่งมั่นที่จะครอบคลุมเมืองระดับจังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2563 จากผลการสำรวจของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าสถานีฐาน 5G ในประเทศมีจำนวนถึง 126,000 สถานีและสถาบันวิจัยบางแห่งเชื่อว่าภายในกลางปีหน้าตัวเลขนี้จะใกล้เคียงกับ 200,000 หรือสูงกว่าและความเร็วเชิงพาณิชย์อยู่ห่างไกล ไกลกว่าสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้

ในรายงานทางการเงินสำหรับครึ่งแรกของปี 2562 ไชน่าโมบายเปิดเผยว่าการลงทุน 5G ในปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 24 พันล้านหยวนขณะที่ไชน่ายูนิคอมและไชน่าเทเลคอมลงทุน 5G ในปีนี้เป็น 8 พันล้านหยวนและ 9 พันล้านหยวนตามลำดับ จำนวนสถานีฐาน 5G เมื่อเทียบกับ China Mobile ซึ่งอุดมไปด้วยเงิน China Unicom และ China Telecom จะใช้วิธีการก่อสร้างร่วมกันในเครือข่าย 5G ทั้งสองฝ่ายได้เปิดเผยต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาได้บรรลุฉันทามติระดับสูงในการสร้างเครือข่าย 5G

เนื่องจากการสร้างเครือข่าย 5G ใช้เวลานานในการปรับปรุงผู้ให้บริการจะเริ่มต้นด้วยระบบเครือข่ายที่ไม่เป็นอิสระ (NSA) ในระยะแรกดังนั้นการลงทุนจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและอัพเกรดเป็นเครือข่ายอิสระ (SA) ในภายหลัง นอกจากนี้ยังหมายความว่า 5G จะอยู่ร่วมกับเครือข่าย 2G / 3G / 4G เป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะกับรุ่นของผู้ให้บริการสามราย:

China Mobile มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทอร์มินัลโหมดสองโหมด 5G NSA / SA และรองรับ 2G / 3G / 4G พร้อมกัน China Mobile ระบุว่า NSA / SA จะได้รับการสนับสนุนลำดับความสำคัญในปี 2562 และอาคารที่เข้าสู่คลังสินค้าหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้องรองรับ SA / NSA โทรศัพท์มือถือต้องเลือก 2G / 3G / 4G / 5G และเทอร์มินัลสมาร์ทต้องเลือก 4G / 5G

China Unicom ใช้ SA เป็นเป้าหมายส่งเสริมความเป็นผู้ใหญ่ของโปรโตคอลมาตรฐาน R16 และเทอร์มินัล SA และมีความสามารถแบบดูอัลโหมด NSA / SA แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการการสนับสนุนสำหรับเครือข่าย 2G / 3G / 4G

ไชน่าเทเลคอมปฏิบัติตาม 5G เต็ม Netcom และประสบการณ์แบบครบวงจรของเต็ม Netcom + AI จะกลายเป็นกลยุทธ์หลักของเทเลคอมเทเลคอมสำหรับการอัพเกรดจาก 4G เป็น 5G ภายใน 1-2 ปีและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์ขั้วในยุค 5G และเพิ่มความภักดีของผู้ใช้โทรคมนาคมเพื่อทดแทน และใช้เหนียว

เมื่อเทียบกับไชน่าโมบายไชน่ายูนิคอมและไชน่าเทเลคอมมีความโดดเด่นในขั้ว 5G ก่อนหน้านี้เพราะห่วงโซ่อุตสาหกรรม 3.5GHz ที่ทั้งสองได้รับความถี่ค่อนข้างครบกำหนดโปรโมชั่น 5G ง่ายขึ้นและ China Mobile มี 2.6GHz และ 4.9 ย่านความถี่ GHz กำหนดให้ต้องดูแลตลาดและซัพพลายเชน